Atlikėjai

Jaunimo tautinių šokių ansamblis SIETUVA

Meno vadovas: Edmundas Žička
Instrumentinės grupės vadovai: Renatas Jaraminas ir Dainora Kinderienė
Koncertmeisteris: Arvydas Baleniūnas

„Sietuva“ gerą nuotaiką jums dovanoja,
Trypia smagiai, kad net scena kilnojas.
Mintį gvildena, į šokį pina,
Kuria pašėlusiai linksmą studentų suktinį.

Jaunimo tautinių šokių ansamblis „Sietuva“ – gilias tradicijas ir ilgą istoriją turintis kolektyvas, skaičiuojantis savo metus nuo 1956 m. Šiuo metu ansamblį sudaro šokėjų grupė ir liaudies instrumentų orkestras. „Sietuvoje“ šoka ir groja įvairių specialybių jauni žmonės, kuriems miela lietuvių liaudies kultūra.

Ansamblis „Sietuva“ – nuolatinis pasaulio lietuvių dainų švenčių, Pabaltijo šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“, konkursų „Klumpakojis“ ir „Kadagys“ dalyvis. Kolektyvas koncertavo visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kasmet dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose užsienyje. Ansamblio profesionalumo ir pasiryžimo toliau tobulėti įvertinimas – 2003 m. ir 2017 m. „Sietuvai“ skirti „Auksinės paukštės“ apdovanojimai, ant savo sparnų iki šiol nešantis norą kurti ir didžiuotis tautiniu šokiu.

Daugiau apie ansamblį “Sietuva” galite sužinoti e. svetainėje www.sietuva.lt


Solistai